top of page

Oproep: Hulp aan Oekraïne

Beste collega psychologen en psychotherapeuten,


 

Stichting WereldPsychologen heeft zich aangesloten bij een netwerk (vrienden van Oekraïne) die zich gaat inzetten voor hulp aan mensen uit Oekraïne. Het netwerk bestaat uit diverse mensen en organisaties die allemaal via via mensen, vrienden, collega en kennissen hebben in Oekraïne en via netwerk kunnen acteren op vragen die uit Oekraïne komen.

Het gaat om verschillende vormen van hulp.

Wij als WereldPsychologen zijn ook aangesloten bij dit netwerk en coördineren alle vragen rondom psychologische steun, support en evt. behandeling telefonisch en online.


 

Gezien de verwachte vraag hebben we waarschijnlijk meer vrijwilligers nodig.

Mocht je ook iets willen doen dan kun je contact opnemen met Stichting WereldPsychologen; WereldPsychologen@gmail.com

Je komt dan op een lijst te staan, zodat we je kunnen bereiken indien nodig.

We hebben de volgende gegevens van je nodig:

Naam

Email

Tel nummer

Beroep


 

 

World Psychologists seeks World Psychologists

Dear fellow psychologists and psychotherapists,

World Psychologists Foundation has joined a network (friends of Ukraine) that will work to help people from Ukraine. The network consists of various people and organizations who all have friends, colleagues and acquaintances in Ukraine who through their network can act on questions coming from Ukraine.

It involves different forms of help.

We as World Psychologists are also part of this network and coordinate all questions around psychological support and treatment by phone and online.

Given the expected demand we probably need more volunteers.

If you would like to do something you can contact the World Psychologists Foundation: wereldpsychologen@gmail.com.

You will then be put on a list, so we can reach you when needed.

We need the following information from you:

Name

Email

Phone number

Profession

Update: Psychosociale hulp en psychologische ondersteuning voor vluchtelingen.

Psychosociale hulp en psychologische ondersteuning voor vluchtelingen.


 

 


 


 

Allereerst dank psychologen voor jullie hartverwarmende e-mails en vele aanmeldingen. Jullie horen spoedig van ons via jullie mail.


 

Hoe gaan we het doen?

Wanneer iemand zich meldt met psychische problematiek, brengen we dat in kaart (korte triage) en willen we diegene koppelen aan een psycholoog van WereldPsychologen in Nederland, die naar eigen inzicht een onlinebehandeling of telefonisch ondersteuningstraject opstart. Deze hulp is voor alle mensen die nog in Oekraïne zijn of ergens onderweg of al reeds ergens zijn aangekomen.

Als een soort buddy systeem is er een persoonlijk contact tussen vluchteling en psycholoog.

Samen bekijken ze voor hoe lang en hoe vaak ze contact hebben.


 

Psychologische ondersteuning/behandeling aan mensen in Oekraïne

We hebben contacten met professionals in Oost Europa waaronder Oekraïne. Er is een site ontwikkeld, waar laagdrempelig mensen met psychische problematiek terecht kunnen met veel mental health informatie zoals psycho-educatie over slapen, stress en met adviezen in het Oekraïens.

Op deze site is een link naar professionele zorg en staat het email adres van WereldPsychologen. Zo kan er direct contact met ons gelegd worden. Deze site is vertaald in 4 talen ( Tsjechisch Oekraïens, Russisch, Engels) en is al ontzettend vaak bekeken. Tevens is er een Facebooksite gemaakt, waar we op staan.

https://www.facebook.com/Samopomich-100316465941232/

https://www.samopomi.ch/


 

Waarom is dit zo belangrijk ?

De reguliere GGZ heeft enorme wachtlijsten en kunnen straks alle vluchtelingen uit Oekraïne niet direct ondersteunen. Naast wachtlijsten probleem kennen ze ook ons zorgsysteem niet en zijn ze ook nog niet verzekerd.

Daarom is onzes inziens de inzet van alle vrijwillige psychologen van onschatbare waarde, niet alleen voor nu maar ook voor psychische gezondheid later.

WereldPsychologen kan het verschil maken dankzij alle vrijwillige psychologen die hieraan willen bijdragen. Onze dank is groot.


 

Daarnaast zullen we intervisie mogelijkheden gaan opzetten voor onze psychologen die buddy zijn om daarin ook goed voor elkaar te kunnen zorgen en adviezen te vragen aan elkaar.


 

Verder zijn we bezig met samenwerking te zoeken met andere netwerken en organisaties zoals NTvP, die aan alle vrijwilligers een webinar wil gaan geven. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij jullie op de hoogte.

Beroepsethisch/juridisch kader

De vrijwilligers van de stichting werken zoveel mogelijk volgens de formele richtlijnen van hun beroep. De aard van de hulpverlening zal zijn afgestemd op de hulpvraag en op die daarvoor beschikbare feitelijke mogelijkheden.
Waar de praktische omstandigheden daartoe noodzaken is zijn uitzonderingen op de bedoelde richtlijnen van toepassing. De opstelling van een behandelprogramma en de rapportage zijn meer summier en niet uitvoeriger dan redelijkerwijs haalbaar.
De inhoud van de hulp wordt overeengekomen tussen de vluchteling en de vrijwilliger. Aan de vluchteling wordt voor deze inhoud en voor de toepassing van de genoemde uitzonderingen toestemming gevraagd.
De privacy van de vluchteling wordt zoveel mogelijk afgestemd op de voor de situatie relevante bepalingen van de AVG”.

Afbeelding1.jpg

Vacature Psycholoog Lesbos

WereldPsychologen is op zoek naar psychologen die minimaal 3-6 maanden de organisatie Fenix Humanitarian Legal Aid willen ondersteunen. Fenix is onze lokale partnerorganisatie die jij gaat helpen met het opzetten van een psychosociaal programma voor medewerkers en vluchtelingen.  

 

We zoeken een psycholoog die flexibel is, improvisatie vermogen heeft en stressbestendig is. Een BIG registratie is geen vereiste. 

 

Wij bieden:

-Wezenlijke bijdrage aan de vluchtelingencrisis

-Een warm, betrokken team op Lesbos

-Werken in een inspirerende organisatie met veel mogelijkheid voor eigen inbreng en groei 

-Ondersteuning vanuit Nederland

-Vlucht en verblijfskosten 

 

We hebben nog veel meer te vertellen! Mocht je serieus geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Myra Haakman via  wereldpsychologen@gmail.com

bottom of page