top of page

Oproep: Hulp aan Oekraïne

Updated: Mar 7, 2022

Beste collega psychologen en psychotherapeuten,


Stichting WereldPsychologen heeft zich aangesloten bij een netwerk (vrienden van Oekraïne) die zich gaat inzetten voor hulp aan mensen uit Oekraïne. Het netwerk bestaat uit diverse mensen en organisaties die allemaal via via mensen, vrienden, collega en kennissen hebben in Oekraïne en via netwerk kunnen acteren op vragen die uit Oekraïne komen.

Het gaat om verschillende vormen van hulp.

Wij als WereldPsychologen zijn ook aangesloten bij dit netwerk en coördineren alle vragen rondom psychologische steun, support en evt. behandeling telefonisch en online.


Gezien de verwachte vraag hebben we waarschijnlijk meer vrijwilligers nodig.

Mocht je ook iets willen doen dan kun je contact opnemen met Stichting WereldPsychologen; WereldPsychologen@gmail.com

Je komt dan op een lijst te staan, zodat we je kunnen bereiken indien nodig.

We hebben de volgende gegevens van je nodig:

Naam

Email

Tel nummer

Beroep


World Psychologists seeks World Psychologists

Dear fellow psychologists and psychotherapists,

World Psychologists Foundation has joined a network (friends of Ukraine) that will work to help people from Ukraine. The network consists of various people and organizations who all have friends, colleagues and acquaintances in Ukraine who through their network can act on questions coming from Ukraine.

It involves different forms of help.

We as World Psychologists are also part of this network and coordinate all questions around psychological support and treatment by phone and online.

Given the expected demand we probably need more volunteers.

If you would like to do something you can contact the World Psychologists Foundation: wereldpsychologen@gmail.com.

You will then be put on a list, so we can reach you when needed.

We need the following information from you:

Name

Email

Phone number

Profession


Recent Posts

See All

Eerste trainingsdag PTSS

Zaterdag 30 september namen 35 Oekraïense psychologen deel aan de eerste van vier PTSS opleidingsdagen door PsyGlobal in samenwerking met Wereldpsychologen. Opleiders Loes Marquenie en Yvonne Merkies

Comments


bottom of page